lanyard

Tali Lanyard Bandung

buktinya ialah kita sekalian semua bersalah atas tadi satu atau yang lain kekeliruan pada diri saya dan kamu lagi dan juga orang lain, dan segala yang sanggup saya dan anda lakukan, yaitu bakal mendapati segala hak dan kekeliruan dan berjuang sebaik tampaknya bakal mengatasi segenap jerat di dalam hidup ini …